Sorg kan se ut på olika sätt

Hur hanterar du egentligen sorgen efter en nära som gått bort? Det finns inget rätt eller fel men det kan hjälpa att gå till en psykolog när det känns tungt och svårt.

 

sorgHar du råkat ut för sorg? Det har många. När vi förlorar en älskad anhörig är det naturligt att känna sorg, ibland djupare och ibland lättare. Den som gått bort kanske får en fin ceremoni som du kan se mer och få råd om här, på Göteborgs Begravningsbyrå. Sedan är det att vänta att det första året kan kännas extra tungt och svårt än vad det sedan gör, även om tiden trots allt inte läker alla sår.

Sorg efter en närståendes död

Men hur ska man egentligen ta sig igenom sorgen? Hur orkar man? I Vårdguiden 1177 går det att läsa om hur sorg är alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner samt förändrade beteenden som du kan få när du förlorat någon. Dessa reaktioner och känslor kan vara olika från person till person samtidigt som de allra flesta upplever sorg åtminstone en gång i livet. Det kan vara väldigt smärtsamt, tröttande och jobbigt att uppleva djup sorg. En del gråter mycket när de sörjer, andra inte alls. Vissa vill prata, andra drar sig undan. Det varierar mycket med andra ord.

 

Du som varit med om att förlora en nära anhörig och känner djup sorg kan få dessa följande reaktioner:

 • Overklighetskänslor
 • Saknad och längtan efter den som har dött
 • Förtvivlan och nedstämdhet
 • Känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet
 • Oro eller ångest
 • Ilska och irritation
 • Ständiga tankar på den som har dött och på döden
 • Skuldkänslor

 

Du kan även få kroppsliga reaktioner:

 • Du kan känna dig trött och orkeslös
 • Du kan ha svårt att somna eller sover för lite eller för mycket
 • Du kan ha ont i huvudet, i magen eller någon annanstans i kroppen
 • Du äter mer eller mindre än vad du brukar göra
 • Du tappar lusten att göra saker
 • Du kan lättare få infektioner

 

Enligt en psykolog i MåBra övergår den djupa sorgen så småningom till saknad och sedan till längtan. Och den längtan finns ofta kvar hela livet, även om det inte är lika smärtsamt som sorg och direkt saknad. Det finns heller inget rätt sätt att sörja på, vissa dagar kanske är svåra och andra lätta. Läs även mer här.