Separationer och skilsmässor

Tyvärr är det inte all kärlek som håller i sig för evigt, hur mycket båda parter än försöker hitta tillbaka till varandra och vårda kärleken så mycket det bara går. Idag är det dock allt fler par som går skilda vägar och statistiken visar på en rejäl ökning av förhållanden som slutar med separation och skilsmässa om man jämför med hur det såg ut för säg femtio år sedan.

”Antalet skilsmässor ökade förra året med 6 procent i landet och skilsmässorna har ökat stadigt sedan 2005. Räknat på folkbokförda i länet skilde sig i fjol drygt 12 900 stockholmare vilket placerade Stockholm i topp.  Norrbotten hamnade sist på listan. Där valde nästan hälften så många som i Stockholm att bryta upp per 1 000 gifta länsinvånare.”

Att det procentuella antalet skilsmässor är större i Stockholm kan självklart bero på flera saker. Dels är utbudet, antalet människor och det sociala nätverket större i de stora städerna än på landsbygden eller i småstäder. I mindre städer finns ofta känslan av alla känner alla och det är därför varken enkelt eller särskilt smart att gå bakom ryggen på den man är tillsammans eller gift med eftersom det på mindre platser lätt kommer fram.

Förutom att det kanske är större risk, eller chans om man vill, att träffa en ny kärlek i en stad med mer människor så finns det självklart dessutom mer andra frestelser som lockar. Karriärmöjligheter som innebär utlandsflytt, frestelser till att göra dumheter, träffa människor vars livshistorier inspirerar till att lämna sitt ”Svensson-liv” bakom sig för att resa eller något helt annat som gör att ens förhållande helt enkelt tar slut. Vad varje enskild skilsmässa beror på är självklart mycket individuellt men enligt statistiken är det en större procent av förhållanden i storstäder som tar slut. Så vill ni ej skilja er kanske det kan va en god idé att flytta från staden?