Så pratar ni om ekonomi i relationen

Så pratar ni om ekonomi i relationen

Att prata om pengar och ekonomi är kanske inte det nyförälskade par ägnar sig åt. Men att tidigt prata om ekonomi och göra upp gemensamma spelregler är smart för att undvika framtida konflikter.

När en relation är ny borde det vara lika enkelt att prata om ekonomi som att prata om framtida barn eller bostadsköp. Men att prata om pengar är inte alltid det lättaste! Många tycker det kan kännas besvärande att prata om hur mycket eller lite du tjänar. Men par som på sikt kommer att bo tillsammans och ha gemensam ekonomi bör tidigt göra upp om spelreglerna. Det här är särskilt viktigt i förhållanden där en part tjänar mycket mer än den andra eller den ena slösar medan den andra sparar. Hur stora utgifter tycker ni är rimliga? Hur skapar ni jämställdhet också i ekonomin? Vem ska betala för vad och hur får pengarna på det gemensamma hushållskontot användas? Kanske ni kan skapa gemensamma sparmål? Vad vill ni använda era pengar till?

Ha gemensamma mål

Att sätta upp gemensamma mål med ekonomin kan vara viktigt för förhållandet. Det gör att ekonomin inte blir enskilda angelägenheter utan något som ni ansvarar för tillsammans. Oberoende om målet är att spara lite varje månad till en semesterresa, att placera i fonder eller att ta ett sms lån för att inreda det första egna hemmet så ska ni vara överens om beslutet. På det här sättet undviks onödiga konflikter. Framför allt är större utgifter och att ta lån något som alltid ska ske i samförstånd och inte smygas med. Om ekonomin är något som inte diskuteras öppet i förhållandet finns risken att den ena parten går bakom ryggen på den andra. Precis som med allt annat i förhållanden är det alltid ärlighet och öppenhet som varar längst.