Så kan du lösa tvister vid separation

När två parter ska gå skilda vägar är det ofta det uppkommer meningsskiljaktigheter kring uppdelning av egendomen och vårdnaden om barn. Det kan vara givande att ta hjälp av en jurist eller advokat för att få hjälp i tvisten.

Att separera eller skiljas från en partner är inte alltid en smärtfri process. Det är inte sällan som olika tvister mellan parterna uppstår. Om du behöver hjälp med tvister inom ekonomisk familjerätt kan du vända dig till https://www.advokatlanderdahl.se/ som har stor erfarenhet inom området. De kan hjälpa dig med allt från vårdnadstvist till bodelning. Familjerättsliga tvister kan vara svåra att lösa och det ställer höga krav på det juridiska ombudets fallenhet att kunna vägleda och stötta i den svåra situation som är.

Vanliga tvister vid separation:

  • Vårdnadstvister
  • Underhåll och umgänge med barn
  • Uppdelning av egendom som sambo
  • Uppdelning av giftorättsgods

Meningsskiljaktigheter kring egendom är vanligt

När du gifter dig med en partner blir all egendom gemensam, giftorättsgods om det inte upprättas ett äktenskapsförord. När skilsmässan är ett faktum ska en bodelning av den gemensamma egendomen genomföras. Det är ofta det uppstår en tvist mellan parterna när fördelningen av den gemensamma egendomen ska göras. Om du befinner dig i en sådan tvist kan det vara en bra idé att kontakta en advokat som kan hjälpa till. Om du separerar och har haft ett samboförhållande gäller lite andra regler än när du är gift. Det varje part ägde innan förhållandet behöver inte delas upp enligt sambolagen. Det som är köpt för gemensamt bruk ska däremot delas upp. Det spelar ingen roll om en part betalt mer än den andra. Om det inte finns något samboavtal eller skuldebrev ska allt som är inköpt för gemensamt bruk ska delas i två lika delar.

Vårdnadstvister

En annan tvist som kan uppstå är vårdnaden om barnen. Tvisten kan handla om vart barnen ska bo, vem som ska ha hela vårdnaden och hur umgänget med barnet ska se ut. Det är ofta som två parter inte kan komma överens om hur det ska göra. Det kan vara bra att ha ett juridiskt ombud om du inte kommer överens med din före detta partner om vårdnaden. Det kan också uppstå tvister om underhållsbidrag. Det bästa är att försöka samarbeta med den andra parten och tänka på vad som är bäst för barnet i första hand.