Så blir separationen och bostadsförsäljningen smidig

Att separera är en stor process och omställning. Det är mycket som ska göras och tänkas på när separationen är ett faktum. Att börja med att värdera den gemensamma bostaden är bra ur flera aspekter.

Boendet spelar en central roll i bodelningen när du ska separera från din partner. När den gemensamma bostaden ska säljas är det bra att börja med att göra en värdering. Det är för att få ett riktmärke på vad priset kan landa på vid en försäljning. Gå in på https://www.notar.se/kostnadsfri-vardering om du och din partner vill ha en kostnadsfri värdering av den gemensamma bostaden. Att göra en värdering är positivt för båda parterna. Det krävs bra kunskap och erfarenhet för att kunna göra en rättvis värdering. Välj därför en bra mäklare.

“Bostaden brukar vara ett av de största problemen i samband med en skilsmässa.” Läs mer här

Planera för en egen ekonomi

När en värdering görs innan en försäljning kan du utifrån den planera för ditt nya bostadsköp. Vid en separation är det viktigt att få ett hum om vilka tillgångar och skulder som finns och vad varje part kan tänkas få för att kunna planera framtiden på ett bättre sätt. Det är en stor omställning att gå från en gemensam ekonomi till att stå helt på egna ben. För att göra både separationen och bostadsförsäljningen lättare att hantera är det av vikt att ni båda försöker vara försonliga och samarbetsvilliga. Det är även viktigt att samarbeta om det finns barn med i bilden. Försöka även att sätta dem i främsta rummet.