Rådgivning till par i kris

Idag är det inte helt ovanligt att par hamnar i en sådan kris som inte går att ta sig ur själv. Det handlar givetvis om krisen i relationen som antingen är för omfattande eller allvarliga för att man ska kunna lösa det hela själv. Vad än problemet är så är det svårt för många att ta första steget till att lösa sina problem. I ett förhållande handlar det mycket om gemensamma problem eller ojämna fördelningar, det kan ibland även vara så allvarligt att det handlar om svartsjuka, våld och liknande.

par bråkarAtt ta hjälp utifrån kan vara svårt för många och när man väl kommer till en rådgivning så kan man känna sig så långt nere att det är lite försent ibland. Dock går de flesta problemen att lösa och ibland är helt enkelt lösningen att gå isär. Men för de som önskar att ändå vara ihop trots problemen så gäller det att jobba mycket med professionell rådgivning. Den rådgivningen kan se annorlunda ut, mycket beroende på vad man föredrar.

Familje- eller andlig rådgivning

Vissa par går till familjerådgivningen, där möts man av professionella kuratorer som är vana att jobba med familjer av alla former och typer. Man kan vara särbo och ändå gå till en familjerådgivning, man behöver alltså inte vara gift och ha barn. Det man då tar upp är vad problemet är, och sedan går till roten av problemet, hur man hanterar det, vad man känner och hur man ser på en alternativ lösning. Paret måste vara överens om hur man tänkt lösa problemet. Andra väljer en mer andlig väg, kyrkan erbjuder också rådgivning och lösningar diskuteras ofta utifrån bibeln. En till andlig väg att gå är till ett medium, där kan man få en helt annan syn på problemet och en helt ny lösning, man måste bara vara öppen för det.