Fler skiljer sig idag jämfört med förr

Fler skiljer sig idag jämfört med förr

Idag är det fler som skiljer sig jämfört med för några decennier sedan. Man kan se att äktenskapen inte håller lika länge som förr samtidigt som det är en yngre generation som väljer att gå i skilsmässa istället för den äldre.

skilsmässaDet är många par som gifter sig varje år, men det är tyvärr väldigt många som också skiljer sig och väljer att gå skilda vägar. Precis som vi beskrev tidigare är det många som väljer att gå i parterapi i förhoppning att problemen ska kunna bli bättre. Om det dock inte blir bättre med tiden är det som sagt många som väljer att skilja sig. Man kan se en väldigt markant ökad trend idag jämfört med för 30 år sedan.

Hur skilsmässorna ser ut i Sverige kan man se med hjälp av statistik på Statistiska Centralbyrån. Där kan man till exempel se att av de som valde att skilja sig under 2014, hade haft ett äktenskap som varade i ungefär åtta år. Man kan även se att de som väljer att ingå äktenskap i snitt är mycket äldre idag jämfört med förr. Om man kommer på genomsnittliga kvinnan som gifte sig för ungefär 30 år sedan var hon 36 år. Idag är man istället i snitt 42 år när man gifter sig. Det är även en yngre generation som skiljer sig idag, där två tredjedelar av de som skilde sig 2014 var i åldrarna 30 till 50 år.

Barnfamiljer och skilsmässa

I dagsläget är det ungefär var fjärde barn som lever med föräldrar som har valt att skilja sig. Detta är enligt Statistiska Centralbyrån en ökning med 15 procent jämfört med för 40 år sedan. Men i de orter och städer som ät tätbefolkade kan andelen gå upp mot att var tredje barn lever med skilda föräldrar.