Få hjälp mot försäkringsbolaget efter separationen

Du har gått igenom en smärtsam separation där din partner i ilska förstört många av dina saker. Som om inte separationen i sig vore smärtsam nog har du nu hamnat i ett läge där försäkringsbolaget vägrar ersätta tillhörigheterna som förstörts. För det första – du är inte ensam, för det andra kan det vara läge att skaffa hjälp från Legio.

Du kan få hjälp med försäkringsärende av advokatfirman Legio, de är specialister på att hantera den typ av situation som du nu befinner dig i. Du har då fördelen av att ha någon på din sida som vet hur lagen fungerar, samtidigt som du inte behöver känna dig lika ensam i den kamp du nu måste föra. Ha dock i åtanke att det allra bästa är om ni kan reda ut eventuella svårigheter på egen hand. Om det nu gått så långt att din partner förstört dina ägodelar går det dock att säga att det gått väldigt långt. Då är det dags att kontakta en advokat.

Ett ojämlikt maktförhållande

lagDen största svårigheten med att hamna i tvist med ett försäkringsbolag är att de har så mycket mer resurser än vad du har. Det råder helt enkelt ett ojämlikt förhållande mellan dig och försäkringsbolaget, något flera experter har påpekat. Varje år råkar till exempel tusentals människor ut för så kallade whiplash skador. De flesta av dem får visserligen ut sina försäkringspengar precis som de ska, men det är också hundratals personer som varje år måste kämpa hårt för att få sina rättmätiga ersättningar. Det finns snart sagt hur många liknande berättelser som helst. Om du får hjälp av en professionell jurist får du hjälp med att värdera dina bevis, komma fram till en skälig ersättningsnivå och överlag en betydligt bättre chans att vinna målet du driver.